قارچ ها

اطلاعات کوتاه و مختصر اما مفید در مورد قارچ ها

قارچ صحرایی

برخی از قارچ ها برای مصرف غذایی مناسب هستند . در اروپا کشاورزان قارچ صحرایی را به منظور مصرف غذایی کشت می کنند . قارچ صحرایی باید در جاهای گرم و مرطوب و دور از آفتاب کشت شوند چون آفتاب این نوع قارچ را خشک و چروکیده می کند .

 

 

 
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Svamp Blog

آغازیان

جلبک ها به دلیل آنکه بدنشان از گیاهان ساده تر است در گروه آغازیان قرار گرفته اند ولی آنها نیز سبزینه یا کلروفیل دارند. جلبک ها غذای جانوران آبزی هستند. از جلبک های دریایی موادی به دست می آید که در صنعت تهیه خمیر دندان به کار می رود.قارچ ها موجودات زنده ای هستند که مانند گیاهان در یک جا ساکن هستند اما چون سبزینه ندارند نمی توانند غذا سازی کنند و به انواع مختلف مانند کپک ها و ... تقسیم می شوند. 

فوائد آغازیان 
  همزیست لوله ی گوارش انسان و جانورانی که انسان از آن ها تغذیه می کند.
  بسیاری از آغازیان= تجزیه کننده بازگردانی نیتروژن، کربن و فسفر 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Svamp Blog

قارچ ها سبزینه ندارند

قارچ ها سبزینه ندارند. در بین قارچ ها انواع تک سلولی زیاد است. قارچ ها در محیط های متفاوتی رشد می کنند. همانطور که قبلا گفتیم قارچ ها اکثرا روی چوب های مرطوب و پوسیده رشد می کنند.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Svamp Blog

گلسنگها

گلسنگها گیاهان عجیبی هستند. آنها از دو نوع گیاه تشکیل شده اند. یک قسمت از گلسنگ را گیاه قارچ و قسمت دیگر را جلبک تشکیل می دهد. قارچ و جلبک با یکدیگر همزیستی دارند و به یک دیگر کمک می کنند .چون این دو گیاه به یکدیگر کمک می کنند ، در نتیجه گلسنگها می توانند در محلی رشد کنند که قارچ های معمولی قادر به رشد در آنها نیستند.

ادامه مطلب

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Svamp Blog

دگمه ی کوچک

این دگمه ی کوچک رشد می کنند و خیلی زود سطح خاک را می شکافد و بیرون می آید. دگمه ی قارچ دائما بزرگتر می شود و خیلی سریع اندازه اش بزرگتر از پوستش می شود. پوست شکافته شده و کلاهک مانند یک چتر گسترده می گردد ، طوری که یک حلقه ی ناصاف و برجسته بر روی پوست پایه ی قارچ باقی می ماند.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Svamp Blog

پراکنده شدن هاگ ها

قارچ ها خیلی سریع رشد می کنند . هاگ ها توسط باد پراکنده می شوند. اگر هاگ در جایی بیفتد که غذای کافی برایش موجود باشد شروع به رشد می کنند . هاگ ها بر خلاف گیاهان سبز ، ریشه و جوانه نمی زنند .

از هاگ رشته های کوچکی خارج و منشعب می شود. برخی از این انشعابات به یکدیگر متصل می شوند و یک برجستگی کوچک به وجود می آورد که به اندازه ی ته سنجاق است . این برجستگی را دگمه ی قارچ می نامند.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Svamp Blog

بهترین راه برای مشاهده ی هاگ ها

بهترین راه برای مشاهده ی هاگ ها این است که پایه ی قارچ را از کلاهک جدا کنید ، سپس کلاهک را بر روی قطعه ای کاغذ خشک کن قرار دهید و در طول شب آن را به همین حال بگذارید صبح روز بعد وقتی کلاهک را بر می دارید ، می توانید طرح هاگ ها را بر روی کاغذ مشاهده کنید . چیزی گه شما دیدید برابر با میلیون ها هاگ است پس می توانید تصور کنید که یک هاگ چقدر کوچک است.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Svamp Blog

سطح زیرین کلاهک

اگر سطح زیرین کلاهک یک قارچ را نگاه کنید ، تیغه های آن را خواهید دید. بر روی هر تیغه ، هزاران هاگ (تخم قارچ) وجود دارد. هاگ تقریبا شبیه به دانه ی گیاهان سبز است. از هاگها قارچهای تازه‌ای روییده خواهند شد . کلاهک قارچ درست همانند یک چتر معمولی هاگها را از آسیب باران محفوظ می‌دارد. از هر تیغه ی قارچ هزاران هاگ آویزان است.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Svamp Blog

شیره ی مخصوص

برگ ها و چوبها ی پوسیده ی درون خاک توسط این شیره حل می شوند تا قارچ بتواند به راحتی از آنها تغذیه کند. سپس رشته های قارچ , مخلوط شیره و غذا ی حل شده را از خاک به درون حود می کشد. این غذا در داخل رشته های قارچ به سمت بالا و به طرف پایه حرکت می کند. سپس از آنجا به کلاهک می رود. بعضی از قارچ ها هم بر روی درختان می رویند. آنها نیز به همین طریق چوب درختان را می خورند.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Svamp Blog

دلیل رویش قارچ ها بروی چوب ها و برگ های پوسیده

یاهان سبز از نور خورشید استفاده می کنند تا در برگ هایشان غذا بسازد. قارچها خود قادر به این کار نیستند به همین سبب بر روی چوبها و برگ های پوسیده می رویند. ابتدا در داخل رشته های کوچک قارچ که در زیر خاک قرار دارند شیره ی مخصوصی ساخته می شوند. این رشته ها بیرون می آیند و به داخل خاک می رود.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Svamp Blog